JurCapital

Nasze usługi

JurCapital

Obsługa Klienta z grubej litery

Czas to pieniądz – zasada ta znajduje w szczególności zastosowanie w czynnościach windykacyjnych. W celu szybkiego dochodzenia należności istnieje wiele możliwości nawiązania kontaktu z JurCapital.

Skorzystaj z naszych usług online, aby uzyskać wgląd do cyfrowych akt, udzielić zlecenia lub uzyskać inne informację.
Zadbamy o Twój interes!

Sprawdzenie wypłacalności

Sprawdzamy wypłacalność Twoich potencjalnych partnerów gospodarczych dla zapewnienia Ci maksymalnego bezpieczeństwa w kontaktach handlowych.

Prosimy o wypełnienie formularza dla zapytania gospodarczego.

Zrealizujemy zapytanie szybko i niezawodnie Nie udzielamy informacji SCHUFA

Doradztwo dla wierzyciela

Twoi pracownicy zostaną przez nas przeszkoleni, w jaki sposób należy unikać utraty należności.

Już w chwili zawarcia umowy możliwe jest wytyczenie istotnych kierunków postępowania z danym kontrahentem. Musisz wiedzieć kim jest Twój kontrahent.

Czy masz do czynienia z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółką jawną, spółką cywilną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką komandytową czy jeszcze innym podmiotem. Forma prawna Twojego partnera gospodarczego jest niezwykle istotna i powinna być Ci znana od samego początku. Tylko w takim przypadku możliwe jest skuteczne zarządzenia wierzytelnościami.

Zarządzanie wierzytelnościami

Możesz powierzyć nam zarządzanie Twoimi wierzytelnościami, a samemu poświęcić się prowadzonej przez Ciebie działalności. Dzięki temu nie będziesz musiał angażować własnego personelu oraz innych zasobów.

Możesz udzielić nam zlecenia również w chwili, gdy dłużnik nie reaguje na Twoje upomnienia. Zwrócimy się do Twojego dłużnika pisemnie w celu znalezienia polubownego rozwiązania, aby nie było konieczne przeprowadzanie związanego z dodatkowymi kosztami postępowania sądowego.

Przeprowadzenie windykacji przedsądowej jest nie tylko korzystniejsze cenowo, ale uwzględnia również kontakt z klientem, który nie jest bezpośrednio konfrontowany z procedurą sądową. Windykację pisemną uzupełniamy telefonicznym kontaktem z dłużnikiem (windykacja telefoniczna). Bezpośredni kontakt i rozmowa często prowadzą do szybkiego i efektywnego zakończenia sprawy. Bezpośredni kontakt i rozmowa często prowadzą do szybkiego i efektywnego zakończenia sprawy.

JurCapital oferuje szeroki zakres usług online

Postępowanie uproszczone i postępowanie egzekucyjne

Kontrola wierzytelności stwierdzonych tytułem

Windykacja telefoniczna

Europejski nakaz zapłaty

Postępowanie uproszczone i postępowanie egzekucyjne

W przypadku, gdy windykacja przedsądowa okaże się nieskuteczna, rozpoczniemy dla Ciebie sądowe postępowanie uproszczone oraz postępowanie egzekucyjne.

W przypadku, gdy dłużnik złoży sprzeciw od nakazu zapłaty sprawę przekażemy elektronicznie współpracującym z nami adwokatom i radcom prawnym w celu przeprowadzenia postępowania cywilnego. Również w tym przypadku obowiązuje zasada: „Czas to pieniądz!“

Kontrola wierzytelności stwierdzonych tytułem

Możesz nam powierzyć również dochodzenie należności już stwierdzonych tytułem egzekucyjnym.

Zajmiemy się długofalową kontrolą należności, ustalimy nowe adresy dłużników i podejmiemy odpowiednie środki egzekucyjne w celu zajęcia majątku dłużnika.

Windykacja telefoniczna

W drodze bezpośrednich rozmów telefonicznych skłaniamy dłużnika do spłaty zadłużenia lub ewentualnie do zawarcia umownego porozumienia pomiędzy stronami (wierzycielem i dłużnikiem) np. porozumienia o rozłożeniu należności na raty.

Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty dotyczy międzynarodowego postępowaniem upominawczego.

Procedura ta umożliwia wierzycielowi w szybki i znacznie uproszczony sposób uzyskać tytuł egzekucyjny na terenie całej Unii Europejskiej.

Postępowanie to nie znajduje jednak zastosowania przeciwko dłużnikom z Danii. JurCapital wesprze Cię w dochodzeniu Twoich należności na terenie Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

Prosimy o wypełnienie i wydrukowanie Umowy o windykację oraz Ogólnych Warunków Umów oraz o ich własnoręczne podpisanie.

Formularze Online

Tutaj możesz w trzech krokach szybko i wygodnie zawrzeć z JurCapital umowę o windykację. Wszystko co jest potrzebne w celu zawarcia umowy to komputer z dostępem do internetu, drukarka oraz faks ewentualnie skaner.

SKONTAKTUJ się z nami

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

JurCapital

Napisz wiadomość

Masz pytania co do naszych usług? Czekamy na Twoją wiadomość! Chętnie odpowiemy na Twoje zapytanie.

Kontakt telefoniczny w czasie naszych godzin otwarcia