Często zadawane pytania

FAQ

Często zadawane pytania

Nasi Klienci często zwracają się do nas z licznymi pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej stawiane nam pytania.

Jeśli masz inne pytania odnośnie windykacji lub zarządzania nieruchomościami, które nie zostały w tym miejscu omówione, prosimy o kontakt!

Postaramy się możliwie jak najszybciej udzielić odpowiedzi!

FAQ

Do not delete - display:none; to keep all accordions closed.
Otrzymałem pismo od JurCapital, co powinienem teraz zrobić?

Państwa wierzyciel / nasz Klient zwrócił się do nas w celu podjęcia czynności windykacyjnych w stosunku do Państwa. Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt, w celu wspólnego znalezienia rozwiązania.

Dlaczego przekazano Państwu dochodzenie należności?

Bardzo wiele przedsiębiorstw powierza zarządzanie swoimi wierzytelnościami doświadczonym i profesjonalnym podmiotom.

Dlaczego muszę ponosić koszty windykacji?

Powodem konieczności zapłaty kosztów naszego zlecenia jest niezapłacenie należności w terminie. Z powodu opóźnienia w płatności dłużnik zobowiązany jest naprawić powstałą u wierzyciela szkodę.

Otrzymałem nakaz zapłaty/postanowienie o wszczęciu egzekucji, co powinienem teraz zrobić?

W celu uniknięcia czynności egzekucyjnych, z którymi wiąże się powstanie dodatkowych kosztów prosimy o możliwie jak najszybsze skontaktowanie się z nami, w celu wspólnego wypracowania odpowiedniego rozwiązania.

Złożyłem sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty, czy mogę go cofnąć?

W celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego zalecamy cofnięcie złożonego sprzeciwu i wspólne znalezienie rozwiązania. W części wypełniony formularz znajdziecie Państwo w zakładce Dział Dłużnika/Formularze online. Ewentualnie możliwe jest również zwrócenie się do nas, a nasi pracownicy na pewno udzielą niezbędnej pomocy.

Czy możliwe jest spłacenie należności w ratach?

Oczywiście! Prosimy o pobranie w zakładce Dział Dłużnika i wypełnienie odpowiedniego formularza (Zapłata w ratach) oraz przesłanie go do nas! Ewentualnie prosimy o skontaktowanie się z nami.

Czy powstaną dodatkowe koszty i czy zostaną naliczone odsetki?

Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt w celu wspólnego znalezienia odpowiedniego rozwiązania sprawy.

Odwiedził mnie komornik, co powinienem teraz zrobić?

W celu uniknięcia czynności egzekucyjnych, z którymi wiąże się powstanie dodatkowych kosztów prosimy o możliwie jak najszybsze skontaktowanie się z nami, w celu wspólnego znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Ewentualnie prosimy o skontaktowanie się z nami.

Złożyłem wykaz majątku, czy muszę jeszcze zapłacić dochodzone ode mnie należności?

TAK! Złożenie wykazu majątku stanowi jedynie przedstawienie swojej sytuacji majątkowej. W celu uniknięcia dalszych kosztów należy pobrać z zakładki Dział Dłużnika i wypełnić właściwy formularz (Informacja Dłużnika) oraz przesłać go nam abyśmy wspólnie mogli znaleść rozwiązanie. Ewentualnie możliwe jest również zwrócenie się do nas, a nasi pracownicy na pewno udzielą niezbędnej pomocy.

Wobec mnie dokonano zajęcia, co powinienem teraz zrobić?

Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt, w celu znalezienia porozumienia umożliwiającego zaoszczędzenia zbędnych nieprzyjemności.

W jaki sposób mogę uniknąć egzekucji?

Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt, w celu znalezienia rozwiązania umożliwiającego zaoszczędzenia zbędnych nieprzyjemności.

Wobec mnie wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, co powinienem zrobić?

Prosimy o przesłanie nam postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego.

Co powinienem zrobić, jeśli zmienią się moje dane kontaktowe?

Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt w celu aktualizacji danych.

W jaki sposób mogę się skontaktować w celu załatwienia mojej sprawy?

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel: 0211 8687-290
Fax: 0211 8687-295
E-Mail: info@jurcapital.de
Web: www.jurcapital.de