Zlecenie online

Vertragsabschluss-jurcapital

Zlecenie online

W tym miejscu możesz udzielić nam zlecenia online a zespół JurCapital zadba o jego realizację.

Nasze usługi
Sprawdzenie wypłacalności
Będąc partnerem SCHUFA Holding AG możemy uzyskać wiele informacji na temat Twoich Klientów. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szeregu ryzyk jeszcze przed zawarciem umowy względnie możliwy jest dobór poszczególnych środków windykacyjnych w zależności od danego kontrahenta. W przypadku, gdy Twój Klient wyprowadził się pozostawiając zobowiązania, możemy szybko uzyskać jego nowy adres zamieszkania.
Doradztwo dla wierzyciela
Twoi pracownicy zostaną przez nas przeszkoleni, w jaki sposób należy unikać utraty należności. Już w chwili zawarcia umowy możliwe jest wytyczenie istotnych kierunków postępowania z danym kontrahentem. Musisz wiedzieć kim jest Twój kontrahent – czy masz do czynienia z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółką jawną, spółką cywilną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką komandytową czy jeszcze innym podmiotem. Forma prawna Twojego partnera gospodarczego jest niezwykle istotna i powinna być Ci znana od samego początku. Tylko w takim przypadku możliwe jest skuteczne zarządzenia wierzytelnościami.
Zarządzanie wierzytelnościami
Możesz powierzyć nam zarządzanie Twoimi wierzytelnościami, a samemu poświęcić się prowadzonej przez Ciebie działalności. Dzięki temu nie będziesz musiał angażować własnego personelu oraz innych zasobów. Możesz udzielić nam zlecenia również w chwili, gdy dłużnik nie reaguje na Twoje upomnienia. Zwrócimy się do Twojego dłużnika pisemnie w celu znalezienia polubownego rozwiązania, aby nie było konieczne przeprowadzanie związanego z dodatkowymi kosztami postępowania sądowego. Przeprowadzenie windykacji przedsądowej jest nie tylko korzystniejsze cenowo, ale uwzględnia również kontakt z klientem, który nie jest bezpośrednio konfrontowany z procedurą sądową. Windykację pisemną uzupełniamy telefonicznym kontaktem z dłużnikiem (windykacja telefoniczna). Bezpośredni kontakt i rozmowa często prowadzą do szybkiego i efektywnego zakończenia sprawy.
Postępowanie uproszczone i postępowanie egzekucyjne
W przypadku, gdy windykacja przedsądowa okaże się nieskuteczna, rozpoczniemy dla Ciebie sądowe postępowanie uproszczone oraz postępowanie egzekucyjne. W przypadku, gdy dłużnik złoży sprzeciw od nakazu zapłaty sprawę przekażemy elektronicznie współpracującym z nami adwokatom i radcom prawnym w celu przeprowadzenia postępowania cywilnego. Również w tym przypadku obowiązuje zasada: „Czas to pieniądz!“
Kontrola wierzytelności stwierdzonych tytułem
Możesz nam powierzyć również dochodzenie należności już stwierdzonych tytułem egzekucyjnym. Zajmiemy się długofalową kontrolą należności, ustalimy nowe adresy dłużników i podejmiemy odpowiednie środki egzekucyjne w celu zajęcia majątku dłużnika.
Windykacja telefoniczna
W drodze bezpośrednich rozmów telefonicznych skłaniamy dłużnika do spłaty zadłużenia lub ewentualnie do zawarcia umownego porozumienia pomiędzy stronami (wierzycielem i dłużnikiem) np. porozumienia o rozłożeniu należności na raty.
Europejski nakaz zapłaty
Europejski nakaz zapłaty dotyczy międzynarodowego postępowaniem upominawczego. Procedura ta umożliwia wierzycielowi w szybki i znacznie uproszczony sposób uzyskać tytuł egzekucyjny na terenie całej Unii Europejskiej. Postępowanie to nie znajduje jednak zastosowania przeciwko dłużnikom z Danii. JurCapital wesprze Cię w dochodzeniu Twoich należności na terenie Unii Europejskiej.
Formularz Zlecenie Online

  Ihre Kontaktdaten


  Angaben zum Schuldner

  Rechtsform

  Angaben zur Person/Rechtsform (Schuldner)


  Adresse (Schuldner)
  Bankverbindung (Schuldner)


  Anmerkungen

  Art der Forderung

  Ausstehende Rechnung(en)

  Forderung Nr. 1


  Forderung Nr. 2


  Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.