Wykroczenie drogowe

Verkehrsverstoss-jurcapital

Wykroczenie drogowe

Otrzymałeś zagraniczny list w sprawie złego parkowania lub z powodu wykroczenia drogowego popełnionego zagranicą?

Tutaj znajdziesz wyjaśnienie najważniejszych kwestii oraz znajdziesz wskazówki, w jaki sposób możesz najszybciej załatwić Twoją sprawę.

Często zadawane pytania
Dlaczego otrzymałem od JurCapital upomnienie w sprawie nieprawidłowego parkowania lub popełnienia wykroczenia drogowego za granicą?
W przypadku podróży za granicą zobowiązany jesteś przestrzegać prawa kraju, w którym aktualnie przebywasz – dotyczy to również prawa drogowego. W celu zagwarantowania równego traktowania krajowych jak i zagranicznych obywateli ParkTrade zawarło szereg umów z przedsiębiorstwami oraz instytucjami sprawującymi nadzór nad prawidłowym parkowaniem. Otrzymaliśmy zlecenie od ParkTrade Europe AB prowadzenia w Niemczech windykacji w zakresie niezapłaconych opłat. JurCapital jest zatem pośrednikiem pomiędzy spółką/instytucją dochodzącą należności a poszczególnym kierowcą.
Dlaczego nie otrzymałem jak do tej pory w Niemczech żadnego powiadomienia?
Bezpośrednio po stwierdzeniu wykroczenia sporządzone zostało wezwanie do zapłaty zawierające wszystkie najważniejsze informacje, które przyłączone zostało do pojazdu. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym w wezwaniu terminie ParkTrade Europe AB podejmuje czynności w celu wyjaśnienia, kto jest właścicielem pojazdu. JurCapital podejmuje swoje działania dopiero w momencie, gdy ustalone zostaje, że sprawa dotyczy pojazdu zarejestrowanego w Niemczech i dopiero wtedy wysyłane jest upomnienie w języku niemieckim.
Dlaczego nie otrzymałem postanowienia o nałożeniu grzywny?
Przedmiotowa sprawa nie dotyczy grzywny –nie zostało wydane jakiekolwiek postanowienie o nałożeniu grzywny.
Czy prowadzona windykacja jest zgodna z prawem?
Windykacja prowadzona jest zawsze na podstawie odpowiednich przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy).
Masz jeszcze inne pytania lub chciałbyś dowiedzieć się dalszych informacji na temat Twojej sprawy?
To żaden problem! Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i wyślij Twoje zapytanie bezpośrednio do naszych pracowników.