Kontakt z dłużnikiem

Schuldnerservice-jurcapital

Kontakt z dłużnikiem

Otrzymałeś list od JurCapital? Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Informacje dla dłużnika
Wykroczenia drogowe za granicą
W przypadku podróży za granicą zobowiązany jesteś przestrzegać prawa kraju, w którym aktualnie przebywasz – dotyczy to również prawa drogowego. W celu zagwarantowania równego traktowania krajowych jak i zagranicznych obywateli ParkTrade zawarło szereg umów z przedsiębiorstwami oraz instytucjami sprawującymi nadzór nad prawidłowym parkowaniem. Otrzymaliśmy zlecenie od ParkTrade Europe AB prowadzenia w Niemczech windykacji w zakresie niezapłaconych opłat.
JurCapital jest zatem pośrednikiem pomiędzy spółką/instytucją dochodzącą należności a poszczególnym kierowcą.
Czym jest ParkTrade Europe AB?
ParkTrade Europe z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) zawarł szereg umów z europejskimi przedsiębiorstwami oraz instytucjami sprawującymi nadzór nad prawidłowym parkowaniem w celu zagwarantowania równego traktowania krajowych jak i zagranicznych obywateli. Dotyczy to również opłat za parkowanie i grzywien wydawanych w stosunku do pojazdów zarejestrowanych poza Szwecją.
Zawiadomienie
Bezpośrednio po stwierdzeniu wykroczenia sporządzone zostało wezwanie do zapłaty zawierające wszystkie najważniejsze informacje, które przyłączone zostało do pojazdu. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym w wezwaniu terminie ParkTrade Europe AB podejmuje czynności w celu wyjaśnienia, kto jest właścicielem pojazdu. JurCapital działania podejmuje dopiero w momencie, gdy ustalone zostaje, że sprawa dotyczy pojazdu zarejestrowanego w Niemczech i dopiero wtedy wysyłane jest upomnienie w języku niemieckim.
Formularz kontaktowy dla dłużnika


    Ihr Anhang

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.