JurCapital Członkiem Polskiego Związku Windykacji

Logo Polski Związek Windykacji

Źródło: Polski Związek Windykacji

Spółka JurCapital GmbH w ostatnim czasie znacznie poszerzyła swoją europejską działalność. Dzięki członkostwie w polskiej organizacji Polski Związek Windykacji przedsiębiorstwo windykacyjne JurCapital z siedzibą Düsseldorfie dysponuje optymalnymi możliwościami w zakresie międzynarodowego dochodzenia należności. Tym samym możliwe jest jeszcze skuteczniejsze dochodzenie należności przysługującym Klientom od kontrahentów w Polsce.

„Członkostwo w Polskim Związku Windykacji traktujemy jako wyróżnienie i uznanie naszej pracy na europejskim rynku windykacyjnym “ – mówi Maximilian Kulesza, Członek Zarządu spółki JurCapital GmbH. W członkostwie widzi przede wszystkim korzyści dla Klientów spółki JurCapital: „Nasi Klienci z pewnością zyskają na współpracy JurCapital z polskimi partnerami.“

Tym samym Spółka JurCapital GmbH, obok swojego zaangażowania na niemieckim i północnoeuropejskim rynku windykacji, aktywna jest obecnie również w kolejnym, najważniejszym pod względem gospodarczym państwie członkowskim Unii Europejskiej w Europie Wschodniej.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Hermes Inkasso Polska plasuje się w rankingu dochodzenia należności z uzyskanymi 54 punktami w środku stawki krajów członkowskich Unii Europejskiej, spółka JurCapital GmbH widzi w członkostwie w Polskim Związku Windykacji duże szanse skutecznego dochodzenia należności w Polsce.