Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG

JurCapital GmbH
reprezentowana przez:
Werner Huch, Maximilian Kulesza
Nr rejestrowy: HRB 39673,Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Düsseldorfie
Zarejestrowane jako przedsiębiorstwo windykacyjne przez Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie, sygn. akt 3712 E 1 – 6.448.

Adres

JurCapital GmbH
Zollhof 8
40211 Düsseldorf
Tel: 0211 8687-290
Fax: 0211 8687-295
E-Mail: info@jurcapital.de
Web: www.jurcapital.de

Odpowiedzialność za treść

Treść zamieszczona na naszej stronie internetowej przygotowana została z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować prawidłowości, kompletność i aktualności zamieszczonych treści. Jako dostawca usług jesteśmy zgodnie z § 7 ust.1 TMG odpowiedzialni na zasadach ogólnych za własne treści. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do kontroli, czy przekazywane lub zapisywane treści osób trzecich wykazują cechy bezprawności. Powyższe nie narusza ustawowego zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z zamieszczonych informacji. Nasza odpowiedzialność możliwa jest dopiero od momentu powzięcia wiedzy na temat konkretnego naruszenia prawa. W przypadku powzięcia wiedzy odnośnie naruszeń niezwłocznie usuniemy treści naruszające prawo.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych należących do podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego względu nie możemy przejąć odpowiedzialności za publikowane na tych stronach cudze treści. Za treść umieszczoną na stronach, do których prowadzą linki odpowiada ich dostawca lub administrator strony. Strony, do których prowadzą zamieszczone linki zostały w momencie umieszczania linku zweryfikowane pod kątem ich zgodności z prawem. W momencie zamieszczania linku nie stwierdziliśmy występowania treści niezgodnych z prawem. Uczynienie zadość żądaniu stałej kontroli treści publikowanych na stronach należących do podmiotów trzecich bez podejrzenia konkretnego naruszenia prawa jest nieuzasadnione. W przypadku powzięcia wiedzy odnośnie naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy odpowiednie linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła sporządzone i zamieszczone na niniejszej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przerabianie rozprowadzanie oraz wszelkie wykorzystywanie informacji poza granicami prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody autora. Pobieranie oraz kopiowanie treści niniejszej strony dopuszczalne jest tylko i wyłącznie na użytek prywatny. O ile treści zamieszczone na stronie treści nie należą do administratora strony, uwzględnia się prawa autorskie podmiotów trzecich, w szczególności poprzez ich odpowiednie wyróżnienie. W przypadku stwierdzenia przez Państwa naruszenia przez nas prawa autorskiego prosimy uprzejmie o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiedzy odnośnie naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z naszej strony internetowej co do zasady nie jest związane z koniecznością podania swoich danych osobowych. W przypadku podania danych osobowych na naszej stronie (np. nazwisko, adres, adres EMail) podanie odbywa się w formie dobrowolnej. Dane osobowe nie będą przekazywane bez Państwa wyraźnej zgody podmiotom trzecim.
Zwracamy uwagę, że przekazywane informacji za pośrednictwem Internetu (np. w drodze komunikacji eMail) może być zagrożone z powodu luk w bezpieczeństwie. Zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa danych przed dostępem do nich osób trzecich nie jest możliwe.
Sprzeciwiamy się korzystaniu z danych opublikowanych na niniejszej stronie w celu rozsyłania danych kontaktowych i informacji reklamowych przez podmioty trzecie bez wyraźnego żądania Klienta. Administrator zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku przesyłania informacji reklamowych, czy spamu mailowego.