Członek Zarządu JurCapital mianowany niezawodowym sędzią w Izbie Gospodarczej Sądu Krajowego w Düsseldorfie

Członek Zarządu spółki JurCapital Maximilian Kulesza, LL.B. mianowany został na wniosek Izby Przemysłowo-Handlowej niezawodowym sędzią w Izbie Gospodarczej Sądu Krajowego (Landgericht) w Düsseldorfie.

Dla Maximiliana Kuleszy mianowanie na niezawodowego członka składów orzekających jest honorem i wyróżnieniem, ale również jednocześnie ogromnym wyzwaniem: „Uczestnictwo w rozprawach prowadzonych w Sądzie Krajowym w Düsseldorfie stanowi możliwość kształtowania orzecznictwa sądowego , a także szansę wykorzystania zdobytego doświadczenia zawodowego z branży gospodarczej w działalności sądowniczej.“

Kadencja Maximiliana Kuleszy rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2016 r. i trwać będzie do dnia 14 listopada 2021 r. W tym czasie Pan Maximilian Kulesza będzie regularnie uczestniczył w wydawaniu pierwszoinstancyjnych orzeczeń przez Sąd Krajowy w Düsseldorfie, 10. Izba ds. Gospodarczych.