Często zadawane pytania (FAQ)

FAQ-jurcapital

Często zadawane pytania (FAQ)

Nasi Klienci często zwracają się do nas z licznymi pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej stawiane nam pytania. Jeśli masz inne pytania odnośnie windykacji lub zarządzania nieruchomościami, które nie zostały w tym miejscu omówione, prosimy o kontakt!

Postaramy się możliwie jak najszybciej udzielić odpowiedzi!

Często zadawane pytania
Otrzymałem pismo od JurCapital, co powinienem teraz zrobić?
Państwa wierzyciel / nasz Klient zwrócił się do nas w celu podjęcia czynności windykacyjnych w stosunku do Państwa. Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt, w celu wspólnego znalezienia rozwiązania.
Dlaczego przekazano Państwu dochodzenie należności?
Bardzo wiele przedsiębiorstw powierza zarządzanie swoimi wierzytelnościami doświadczonym i profesjonalnym podmiotom.
Dlaczego muszę ponosić koszty windykacji?
Powodem konieczności zapłaty kosztów naszego zlecenia jest niezapłacenie należności w terminie. Z powodu opóźnienia w płatności dłużnik zobowiązany jest naprawić powstałą u wierzyciela szkodę.
Otrzymałem nakaz zapłaty/postanowienie o wszczęciu egzekucji, co powinienem teraz zrobić?
W celu uniknięcia czynności egzekucyjnych, z którymi wiąże się powstanie dodatkowych kosztów prosimy o możliwie jak najszybsze skontaktowanie się z nami, w celu wspólnego wypracowania odpowiedniego rozwiązania.
Złożyłem sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty, czy mogę go cofnąć?
W celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego zalecamy cofnięcie złożonego sprzeciwu i wspólne znalezienie rozwiązania. W części wypełniony formularz znajdziecie Państwo w zakładce Dział Dłużnika/Formularze online. Ewentualnie możliwe jest również zwrócenie się do nas, a nasi pracownicy na pewno udzielą niezbędnej pomocy.
Czy możliwe jest spłacenie należności w ratach?
Oczywiście! Prosimy o pobranie w zakładce Dział Dłużnika i wypełnienie odpowiedniego formularza (Zapłata w ratach) oraz przesłanie go do nas! Ewentualnie prosimy o skontaktowanie się z nami.
Czy powstaną dodatkowe koszty i czy zostaną naliczone odsetki?
Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt w celu wspólnego znalezienia odpowiedniego rozwiązania sprawy.
Odwiedził mnie komornik, co powinienem teraz zrobić?
W celu uniknięcia czynności egzekucyjnych, z którymi wiąże się powstanie dodatkowych kosztów prosimy o możliwie jak najszybsze skontaktowanie się z nami, w celu wspólnego znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Ewentualnie możliwe jest uiszczenie kwoty bezpośrednio komornikowi względnie ustalenie z komornikiem płatności ratalnych.
Złożyłem wykaz majątku, czy muszę jeszcze zapłacić dochodzone ode mnie należności?
TAK! Złożenie wykazu majątku stanowi jedynie przedstawienie swojej sytuacji majątkowej. W celu uniknięcia dalszych kosztów należy pobrać z zakładki Dział Dłużnika i wypełnić właściwy formularz (Informacja Dłużnika) oraz przesłać go nam abyśmy wspólnie mogli znaleść rozwiązanie. Ewentualnie możliwe jest również zwrócenie się do nas, a nasi pracownicy na pewno udzielą niezbędnej pomocy.
Wobec mnie dokonano zajęcia, co powinienem teraz zrobić?
Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt, w celu znalezienia porozumienia umożliwiającego zaoszczędzenia zbędnych nieprzyjemności.
W jaki sposób mogę uniknąć egzekucji?
Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt, w celu znalezienia rozwiązania umożliwiającego zaoszczędzenia zbędnych nieprzyjemności.
Wobec mnie wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, co powinienem zrobić?
Prosimy o przesłanie nam postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego.
Co powinienem zrobić, jeśli zmienią się moje dane kontaktowe?
Prosimy o możliwie jak najszybszy kontakt w celu aktualizacji danych.
W jaki sposób mogę się skontaktować w celu załatwienia mojej sprawy?
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel: 0211 8687-290
Fax: 0211 8687-295
E-Mail: info@jurcapital.de
Web: www.jurcapital.de