Archive for listopad, 2016

JurCapital Członkiem Polskiego Związku Windykacji

Spółka JurCapital GmbH w ostatnim czasie znacznie poszerzyła swoją europejską działalność. Dzięki członkostwie w polskiej organizacji Polski Związek Windykacji przedsiębiorstwo windykacyjne JurCapital z siedzibą Düsseldorfie dysponuje optymalnymi możliwościami w zakresie międzynarodowego dochodzenia należności. Tym samym możliwe jest jeszcze skuteczniejsze dochodzenie należności przysługującym Klientom od kontrahentów w Polsce. „Członkostwo w Polskim Związku Windykacji traktujemy jako wyróżnienie i uznanie naszej pracy na europejskim rynku windykacyjnym “ – mówi Maximilian Kulesza, Członek Zarządu spółki JurCapital GmbH. W członkostwie widzi przede wszystkim korzyści dla Klientów spółki ... Czytaj więcej