Wiadomości

JurCapital Członkiem Polskiego Związku Windykacji

Spółka JurCapital GmbH w ostatnim czasie znacznie poszerzyła swoją europejską działalność. Dzięki członkostwie w polskiej organizacji Polski Związek Windykacji przedsiębiorstwo windykacyjne JurCapital z siedzibą Düsseldorfie dysponuje optymalnymi …

Członek Zarządu JurCapital mianowany niezawodowym sędzią w Izbie Gospodarczej Sądu Krajowego w Düsseldorfie

Członek Zarządu spółki JurCapital Maximilian Kulesza, LL.B. mianowany został na wniosek Izby Przemysłowo-Handlowej niezawodowym sędzią w Izbie Gospodarczej Sądu Krajowego (Landgericht) w Düsseldorfie.

Dla Maximiliana Kuleszy mianowanie na …

JurCapital partnerem Niemieckiego Związku Średnich Przedsiębiorstw DMB

Spółka JurCapital GmbH nawiązała współpracę partnerską z Niemieckim Związkiem Średnich Przedsiębiorstw (DMB). Dzięki partnerstwie spółka JurCapital GmbH będzie mogła w jeszcze większym stopniu dostosować zakres świadczonych usług …